Politik for samfundsansvar

 

Royal Arctic Line har en central rolle i at binde det grønlandske samfund sammen med omverdenen.

Vi udgør en afgørende del af infrastrukturen og sikrer, at det grønlandske samfund og erhvervsliv får forsyninger og materialer udefra – og at vores varer kan komme ud til eksportmarkederne.

Det er vores vision, at Royal Arctic Line skal være en koncern, der leverer totale transportløsninger til rette pris og kvalitet, og at vi Alene – eller sammen med andre – vil tilføre det grønlandske samfund væsentlige indtægter. Derfor fokuserer vores CSR-politik på de områder, som understøtter vores forretningsmæssige mål og er vigtige for vores interessenter. De forskellige områder hænger sammen med koncernens øvrige politikker og arbejdsgange.

Miljø og klima
Royal Arctic Line arbejder målrettet og systematisk på at nedbringe vores negative påvirkning af miljøet blandt andet ved at reducere vores energi- og fuelforbrug. Vi afsøger mulighederne for at bruge mere miljøvenlig teknologi uden at gå på kompromis med forsynings- og driftssikkerheden. Det betyder, at vi på baggrund af afprøvede teknologier kontinuerligt søger at optimere vores drift og processer hvor det kan lade sig gøre.

På længere sigt ønsker vi at arbejde med en forsigtighedstilgang til miljø. Vi søger at finde de bedst mulige løsninger på de miljømæssige udfordringer som vores branche har, som f.eks. ballastvand, bundmaling, affald og forurening til luft, jord og vand i samarbejde med vores partnere. Dette er yderligere uddybet i vores manualer.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel er af afgørende betydning for vores virksomheds succes. Vi arbejder på konstant at sikre compliance og løbende forbedre arbejdsforholdene. Vores medarbejdere har altid den rigtige træning, viden og udstyr til at arbejde trygt og sikkert, og vi arbejder på at fremme en virksomhedskultur, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel altid er det rigtige valg. Dette er yderligere uddybet i vores manualer og personalepolitik.

Kompetenceudvikling og uddannelse
Vi har fokus på kompetenceudvikling af vores medarbejdere på alle niveauer og på uddannelse af elever og lærlinge. Vi har et særligt ønske om at styrke uddannelsesniveauet i Grønland for på den måde at være med til at understøtte en positiv udvikling.

Medarbejderforhold
Vi respekterer de internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder, og arbejder konsekvent for at sikre vores medarbejdere gode og trygge forhold i deres ansættelse under lige vilkår. Dette er yderligere uddybet i vores personalepolitik.

Involvering i lokalsamfundet
Vores størrelse giver os et særligt ansvar for at sikre en positiv udvikling i de samfund, vi betjener. Derfor søger vi at understøtte relevante partnerskaber og projekter ved at stille vores kompetencer, ydelser, tid og/eller funding til rådighed. Vores særlige fokusområder er børn og unge, kultur og sport, og socialt udsatte. Dette er yderligere uddybet i vores sponsorpolitik.

Antikorruption
Royal Arctic Line accepterer ikke bestikkelse, smørelse (facilitation payments) eller andre former for uetisk forretningsadfærd. Derfor arbejder vi med at styrke vores interne regler, kontroller og revision, for at sikre at Royal Arctic Line, vores selskaber og vores aktiviteter altid overholder gældende lovgivning og principper om etisk forretningsdrift.

Leverandører og samarbejdspartnere
Vi ønsker at påvirke vores leverandører og samarbejdspartnere til også at arbejde systematisk og struktureret med miljømæssige, sociale og etiske forhold. Derfor arbejder vi med dialog og krav for at fremme bæredygtighed – også ud over vores egen virksomhed. Dette er yderligere uddybet i vores indkøbspolitik og indkøbsbetingelser.