Sådan arbejder Royal Arctic Line med bæredygtighed

 

Bæredygtighedsagendaen er på den globale dagsorden, og at arbejde med at integrere bæredygtighed i sin forretning på en strategisk og systematisk måde er nødvendig.

Det forventes af myndigheder, banker, investorer, interessenter og kunder, at morgendagens selskaber har en bæredygtighedsstrategi, som løfter og understøtter selve forretningsstrategien. Ligesom der bliver krav om øget rapportering og audit, som man kender fra den finansielle revision ved indførelse af EU’s bæredygtighedsdirektiv CSRD.

Royal Arctic Line har siden 2012 haft en CSR-politik, som den nuværende bæredygtighedsstrategi bygger videre på og erstatter. Den helt store forskel på Royal Arctic Lines CSR-politik og den vores bæredygtighedsstrategi er, at strategien systematisk og mere tydeligt direkte understøtter forretningsstrategien.

Selve formålet med vores strategi er først og fremmest, at leve op til gældende regler og lovgivning, som er helt ufravigeligt og dernæst - og mindst lige så vigtigt - at høste de forretningsmæssige gevinster af indsatserne.

Vi vil bidrage til en positiv og bæredygtig fremtid, først og fremmest for befolkningen og Grønland, men også globalt.

Vi anser sig selv som en del af verden, og som en aktiv og relevant medspiller i forhold til at påvirke det grønlandske samfund positivt.