Olie- og valutatillægget opjusteres til 8,13 % per 1. april 2023