Olie- valutatillæg

BAF/CAF

Olie- og valutatillæg (BAF/CAF) opkræves separat for at regulere for ekstraomkostninger på grund af udsving i oliepriserne og/eller valutakurserne (USD).

Fastsættelsen af BAF-CAF satsen sker således på grundlag af:

  • (Udvikling i) bunkerspris
  • (Udvikling i) valutakurs
  • Saldo til senere beregning

Tillægget beregnes ud fra Royal Arctic Lines priser på olie- og valutamarkedet og afspejler udviklingen i disse baseret på de aktuelle tal (bagudrettet).

På fakturaen beregnes olie- og valutatillægget (BAF-CAF) overfor kunden som procentsats (BAF-CAF satsen) af summen af:

  • Søfragt (NTFR)
  • Håndtering i afsenderhavn (THCL)
  • Håndtering i modtagerhavn (THCD)

Gældende olie- og valutatillæg (BAF-CAF) udgør per 1. juni 2024:

  • 12 %

Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.

For mere information kontakt kundeservice på telefon +299 70 15 00 eller kundeservice@ral.gl.