Mærkning og dokumentation

Farligt gods skal emballeres og mærkes, så der ikke er tvivl om, hvad der er i emballagen

Generelle retningslinjer
Mærkningen af farligt gods skal ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Det betyder, at man skal:

  • Fjerne gamle numre, etiketter og faresedler, så der ikke er forvirring om hvilke etiketter og numre, der hører til stoffet i emballagen
  • Tørre overfladen af inden mærkning, så farve og etiket binder bedre, og eventuel håndskrift er læsbar
  • Skrive deklarationsnummer eller påsætte deklarationsetiket fra den tilhørende deklaration. Fortrykte etiketter kan bestilles hos Royal Arctic Line

Dokumentation
I forbindelse med al forsendelse af farligt gods, skal der udfyldes en farligt gods-deklaration (Dangerous Goods Declaration).

Farligt gods-deklarationen er en deklaration fra afsenderen om, at det farlige gods der skal sendes, vitterligt er det gods, der bliver indleveret til transportøren, og at det er korrekt emballeret og afmærket. Deklarationen skal udfyldes korrekt og indeholde alle nødvendige oplysninger om det farlige gods, der afsendes. Gods, der indleveres uden korrekt udfyldte deklarationer, bliver afvist.

Mærkning
Beholdere med farligt gods skal mærkes med den nøjagtige tekniske betegnelse (handelsnavne må ikke anvendes) og identificeres med en tydelig mærkeseddel eller mærkeplade, som klart tilkendegiver dens farlige karakter. Med undtagelse af beholdere, der indeholder begrænsede mængder, samt større partier, der kan stuves, transporteres og identificeres som en enhed, skal alle beholdere være mærket på denne måde.

Mærkning af containere skal ske på containerens fire horisontale sider (forside, bagside og begge langsider).

Container

Mærkning af colli skal ske på begge sider (forside og bagside).

Colli
Afsenderen har ansvar for at alle ting er klargjort og korrekt behandlet. Derfor må Royal Arctic Line ikke assistere i de tekniske informationer.

Hvis du har andre spørgsmål om transport af farligt gods er du dog velkommen til at kontakte operationsafdelingen på telefon +299 34 91 17 eller imdg@ral.gl.

-----------------------------------------------

Farligt gods-deklarationer

Pdflogo Pdflogo Pdflogo

Deklaration

Vejledning

Eksempel