Farligt gods

Af sikkerhedsmæssige årsager er der højere krav til forsendelser, der indeholder farligt gods.

Farligt gods er grundstoffer og deres forbindelser, kemiske produkter samt affald, herunder faste, flydende og luftformige blandinger, som gennem deres kemiske eller fysiske egenskaber er:

  • eksplosionsfarlige
  • brandfarlige
  • brandnærende
  • giftige
  • sundhedsskadelige
  • radioaktive
  • ætsende

og som ved forkert oplagring, håndtering og transport, kan være til fare for mennesker, dyr, miljø, bygninger, andet gods samt transportmidler.

Royal Arctic Line udfører søtransport af farligt gods efter reglerne i IMDG-CODE (International Maritime Dangerous Goods-Code) og tilføjelse 41-22.

Bemærk venligst at UN betegnelser altid skal være skrevet på engelsk i henhold til Søloven.

Hvis du spørgsmål om IMDG-reglerne eller transport af farligt gods er du velkommen til at kontakte operationsafdelingen på telefon +299 34 91 17 eller imdg@ral.gl.

-----------------------------------------------

Farligt gods deklarationer

 Pdflogo  Pdflogo  Pdflogo

Deklaration

Vejledning

Eksempel