Dødfragt

 

Per 1. januar 2016 indførte Royal Arctic Line dødfragt for at udnytte vores skibe optimalt og derved sikre, at så mange kunder som muligt kan få fragtet deres gods.

Desværre oplever vores kunder nogle gange, at de ikke kan få deres gods med vores skibe, da de er fuldbookede.  Det kan skyldes, at andre kunder har booket mere plads til deres gods, end de reelt har brug for.  Derfor ser vi desværre, at fuldbookede skibe afgår fra havnen, selvom de har plads til mere gods.

For at afhjælpe problemet er Royal Arctic Line per 1. januar 2016 begyndt at opkræve dødfragt. Vi opkræver dødfragt af den mængde gods, der er booket, men som ikke indleveres.

Satsen for dødfragt er 50 % af det beløb, der ville have været faktureret for indleveret gods.

Der opkræves dødfragt for alle typer gods

  • Ved FCL-forsendelser skal bookingen være korrekt senest 5 kalenderdage før skibsafgang, klokken 10.00 dansk tid. Der opkræves dødfragt på alle bookede containere, som ikke indleveres ved indleveringsfristen eller afbookes senest 5 kalenderdage før afgang
  • Ved LCL-forsendelser skal bookingen være korrekt senest 8 kalenderdage før skibsafgang, klokken 10.00 dansk tid. Der opkræves dødfragt ved afvigelser, som er større end 10 kubikmeter, hvis det bookede gods ikke afleveres senest ved indleveringsfristen, eller afbookes eller tilrettes senest 8 kalenderdage før skibsafgang
  • Der kan desuden opkræve dødfragt for andre gods- og containertyper, som ikke er tilrettet inden 8 dage før skibsafgang
  • Per 1. juli 2016 vil FCL-containere som mangler oplysninger om vægt eller anden dokumentation - farligt godsdokumenter, toldpapirer o.lign. - blive afvist. Hvis FCL-containere afvises inden for skæringsdatoerne for dødfragt, opkræver vi dødfragt. 
    For yderligere info vedrørende korrekt vægtangivelse, se: www.ral.dk/fragt/containere/vgm/ 

Vi vil løbende evaluere ovenstående i takt med at bookingadfærden ændrer sig. Vær derfor opmærksom på, hvilke krav dødfragten beregnes for. 

Ovennævnte krav har således version 1.2 som er opdateret den 10. juni 2016.