Vi vil forbinde Grønland til en bæredygtig fremtid

– Royal Arctic Lines bæredygtighedsstrategi 2022-2025

Strategien
Royal Arctic Lines bæredygtighedsstrategi bygger på tre strategiske principper med udgangspunkt i ESG.

Klart ansvar for klima- og miljøpåvirkning handler om at være bevidste om og ansvarlige for det aftryk, der efterlades ved at drive kerneforretningen. Selskabet vil være på forkant med viden om nye teknologier, der kan reducere det miljømæssige aftryk. På sigt vil det betyde investeringer i grønnere materiel, med henblik på drivhusgas reduktioner og et mindsket miljømæssigt aftryk på den lange bane. I denne strategiperiode vil der blive arbejdet med et klimaregnskab, hvor beregningen for et basisår vil blive prioriteret. Der vil være fokus på at effektivisere og optimere, så vi stadig kan levere, det vi lover med den rette kvalitet til vores kunder og i vores forskellige partnerskaber.

Ansvar for det hele menneske kommer af at Royal Arctic Line kan spille en meget væsentlig rolle i det grønlandske samfunds udvikling, ved at tage aktiv del i at understøtte befolkningens muligheder for uddannelse og arbejde - og ligeledes at styrke familierne, ved at tilbyde en tryg og god arbejdsplads med mulighed for både faglig og menneskelig vækst for ansatte. Selskabet vil være med til at skabe et meningsfuldt liv, hvor alle trives og får lige muligheder uanset køn og baggrund. Royal Arctic Line vil løfte det enkelte individ, til at kunne tage aktiv del i arbejdslivet på en sund og meningsfuld måde til gavn for hele samfundet.

Ansvarlig ledelse handler om at skabe rammerne for en god og tryg arbejdsplads, med gennemsigtighed og troværdighed som bærende principper. At sikre god og effektiv kommunikation ud i alle led og drive en forretning, der bygger på god governance og compliance er helt fundamentalt. Det bliver bærende elementer i alt, hvad selskabet arbejder med i strategiperioden og selskabets ambition er fortsat, at minimere den negative påvirkning og maksimere den positive påvirkning. Vi følger nationale og internationale gældende love og regler, hvilket afspejles i selskabets klima- og miljøpolitik.

Bæredygtighedshuset
Bæredygtighedshuset er bæredygtighedsstrategien i et visuelt udtryk. Her beskrives vision, mission, strategiske principper og fokusområder. Fokusområderne er identiske med fokusområderne fra forretningsstrategiens 3 strategiske temaer og alle målsætninger taler ind i både fokusområder og ovenstående strategiske principper. Bæredygtighedshuset suppleres med et bæredygtighedsprogram, hvor KPI’er og konkrete handlinger beskrives i ESG-nøgletal for at sikre implementering og fremdrift. De internationale rammeværk støtter selskabet, i at arbejde med kvalificerede og sammenlignelige data og korrekt afrapportering.

Hele strategiarbejdet omfatter derfor – bæredygtighedshuset, bæredygtighedsprogrammet og principper for afrapportering.

 

   
DownloadItemIcon
Hent Bæredygtighedshuset