Ansøgning om sponsorstøtte

i Royal Arctic Line A/S

Hvem kan søge om støtte?

  1. Royal Arctic Line støtter Børn & Unge, Kultur & Sport samt Mindre bemidlede & Uddannelse.
  2. Der sponseres til fragt indenfor Royal Arctic Lines fragtområde og kun kontantbeløb i mindre omfang.
  3. Der sponseres til arrangementer eller projekter, som har relevans for Grønland. Royal Arctic Line støtter ikke kommunale projekter.
  4. Det tilstræbes at der sponseres arrangementer eller projekter langs hele den grønlandske kyst.

Royal Arctic Line sponserer også midler til skoleelever og unge under uddannelse.

Royal Arctic Line ønsker at give familier med en lavere indkomst en mulighed for at give deres børn et møde med en anden kultur, blive bedre til sprog og en oplevelse for livet samt en mulighed for at stå bedre rustet til at møde de udfordringer som uddannelse bringer.

For at kunne søge om støtte skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Barnet er optaget og godkendt i en skole
  • Familiens samlede årsindkomst ligger på maks. kr. 340.000
  • Barnet og forældrene skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 5 år umiddelbart forud for opholdets start
  • Barnet skal have afsluttet 8.klasse eller være fyldt 14 år
  • Der skal være udarbejdet en skoleudtalelse for barnet

Dokumentation i form af et optagelsesbrev, forældres årlige indkomst og budget skal medtages i ansøgningen.
Der gives ikke tilskud til rejser for hele klasser.

Royal Arctic Line har et sponsorudvalg der mødes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

For at komme i betragtning til et sponsorat, skal der indsendes en skriftlig ansøgning, som skal indeholde en projektbeskrivelse, et fyldestgørende budget og betragtninger om hvordan Royal Arctic Line vil blive synliggjort i projektet.

Har du spørgsmål vedrørende sponsorstøtte kan du kontakte sponsorudvalget på sponsor@ral.gl

 

Udfyld venligst nedenstående formular

Felter med * skal udfyldesGodset