Lørdag den 15. februar 2020 vil gaten og pakhuset I Nuuk holde ekstraordinært åbent.