Rotationen for feederskibet Irena Arctica 1525 ser ud som følger: