Da issituationen i Diskobugten fortsat ser gunstig ud, er det besluttet at forsøge at anløbe Qasigiannguit med feederskibet Irena Arctica 1912. (Grøn linie)