Hver uge samles 50 ledere i Royal Arctic Line og taler om situationen, beredskabet, krisehåndtering og kommunikation.