På grund af kranhavari ombord på Malik Arctica er rotationen ændret. Dette har forsaget at vi ikke har kunne losse i Nanortalik – vi vil anløbe sydpå når skibet er losset i Nuuk.