På grund af tiltagende kraftig vind i Nanortalik det næste døgn, er atlantskibets Malik Arctica anløb af byen på nuværende rejse 1849 annulleret.