13.04.22 14:10

Ændring af olie- og valutatillæg pr. 1. maj 2022

 

Royal Arctic Line justerer pr. 1. maj 2022 olie- og valutakurstillægget (kendt som BAF/CAF, bunker, and currency adjustments factors) til 23,25%.

Nuværende tillæg ligger på 14,92%.

Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.

Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 465 kroner i olie- og valutatillæg.

Hvis der skulle være spørgsmål angående BAC/CAF, er I velkommen til at rette henvendelse til jeres tildelte KAM eller direkte til vores fællesmail: kam@ral.gl
Læs mere om olie- og valutatillægget på linket: BAF/CAF