17.03.23 14:00

BAF/CAF 1. april 2023

 

Grundet svagt stigende oliepriser og valutakurser opjusterer Royal Arctic Line olie- og valutatillægget (kendt som BAF/CAF, bunker, and currency adjustments factors) per 1. april 2023 til 8,13 %.

Nuværende tillæg ligger på 7,18%.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie- og valutatillægget som udelukkende bruges til at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.

Hvis der skulle være spørgsmål angående BAC/CAF, er I velkommen til at rette henvendelse til jeres tildelte KAM eller direkte til vores fællesmail: kam@ral.gl
Læs mere om olie- og valutatillægget på linket: BAF/CAF