17.08.23 12:40

Royal Arctic Line stabiliserer økonomien trods faldende mængder til og fra Grønland

 

På trods af en nedgang på 2 % i de koncessionerede mængder er resultatet på linje med forventningerne og selskabets ledelse er tilfreds med resultatet.

Resultatet for koncernen før skat er et resultat på DKK (-47) mio. Det er DKK 45 mio. bedre end samme periode i 2022 (DKK -92 mio.). Selskabet har normalt et negativt resultat i første halvår grundet lavsæson som følge af islæg i store dele af Grønland. Det kan konstateres, at resultatet, når der ses bort fra transitionsåret 2022, ligger på samme niveau som tidligere år.

Stigningen i den koncessionerede omsætning fraregnet olie- og valutakurstillægget er på DKK 11 mio. sammenlignet med 2022 og er derfor i underkanten i forhold til det forventede provenu fra ratestigningen for eksporten. Derfor har selskabet nedjusteret forventningerne til den koncessionerede omsætning for hele 2023 tilsvarende.

”Vi fastholder vores forventninger om en nedgang i nordgående godsmængder til Grønland for året, og vi ser tegn på, at mængderne kan vise sig at blive lavere end oprindeligt forventet”, udtaler selskabets Økonomidirektør, Jørgen Aqe Møller.

Resultatet er opnået uden tilsvarende prisstigninger for den omsætningsdominerende nordgående trafik på trods af generelle omkostningsstigninger i samfundet, særligt i det sidste år. De nordgående fragtrater har ikke været ændret i over 8 år.

På trods af at resultatet for første halvår af 2023 ligger bedre end budget, så forventes fortsat et resultat for hele 2023 i intervallet DKK 1-15 mio.

Den kommercielle omsætning udenfor Grønlandsfarten bidrager positivt til bundlinjen

I første halvår af 2023 har vi set en vækst på 70% på dette område. Omsætningen er strategisk idet den fremkommer ved en udnyttelse af allerede eksisterende aktiver, og omsætningen bidrager således direkte til bundlinjen.

”Selskabets ledelse er tilfreds med resultatet, da det vidner om, at den nye omkostningsstruktur med brug af eksterne leverandører uden for Grønland alt taget i betragtning ligger som forventet i første halvår af 2023. Samtidig kan det konstateres, at det strategiske fokus på at vækste toplinjen har givet et synligt afkast i første halvdel af 2023”, siger Økonomidirektør, Jørgen Aqe Møller.

Godsmængderne udenfor Grønlandsfarten bevirker, at faldet i godsmængderne til Grønland på over 2% vendes til et plus på over 2%. Dermed har omlægningen gjort selskabet mere robust i forhold til konjunkturudviklingen i Grønland.

Omkostningerne er som forventede

På trods af en positiv udvikling i det samlede omkostningsbillede sammenlignet med første halvår 2022, så mærkes der et betydeligt omkostningspres fra personalerelaterede omkostninger samt operationelle omkostninger i forhold til de oprindelige forventninger. Der er derfor et meget stort fokus på fortsat at holde omkostningsudviklingen i kontrol.

Ledelsen har fortsat et driftsmæssigt fokus på at styrke kerneydelsen og har iværksat en række tiltag, herunder afdækning af selskabets ejendomme med henblik på eventuelle frasalg, fokus på brug af robotteknologier (RPA) og kunstig intelligens (AI) med henblik på automatisering/digitalisering samt løbende optimeringer af containerområdet med henblik på at reducere tom-positionering. Formålet med tiltagene er dels at reducere omkostninger dels at forbedre kundeoplevelsen. Reduktionen i omkostningerne skal være med til at sikre den finansielle styrke til en bæredygtig omstilling af selskabet.

Bæredygtig udvikling

Royal Arctic Lines indsats for en øget bæredygtig udvikling skal ses i samspil med behovet for en effektiv infrastruktur, og skal ske i samspil med selskabets interessenter.

Selskabet er i færd med at konkretisere sine målsætninger på ESG-området, og her spiller miljøprofilen en væsentlig rolle. Det kan allerede nu konstateres, at en grøn omstilling kræver investeringer i skibe og mere miljøvenlige containere (reefere). Det er vores forventning, at den grønne omstilling vil medføre teknologiske landvindinger, som kan reducere udledningen fra skibene markant. Selskabet vil følge udviklingen tæt og ønsker at have den nødvendige finansielle styrke til at udnytte de nye teknologier, og ser derfor et behov for at et større likviditetsoverskud de kommende år.

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt venligst Kommunikation & marketingschef, Ann-Britta A. Olsvig
Tlf. 34 91 04, E-mail: abr@ral.gl

Læs halvårsrapport 2023 her