13.06.22 11:22

Royal Arctic Line justerer olie- og valutakurstillægget

 

Royal Arctic Lines brændstofpriser er fortsat stigende. Udviklingen på markedet har siden foråret kun været opadgående.

Royal Arctic Line justerede ikke tillægget i juni, men er nu nødsaget til at justere olie- og valutakurstillægget (kendt som BAF/CAF, bunker, and currency adjustments factors) til 29,54%. pr. 1. juli 2022 som følge af udviklingen i den resterende verden med stigende oliepriser og valutakurser.

Nuværende tillæg ligger på 23,25%.

Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.

Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 591 kroner i olie- og valutatillæg.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.

Hvis der skulle være spørgsmål angående BAF/CAF, er I velkommen til at rette henvendelse til jeres tildelte KAM eller direkte til vores fællesmail: kam@ral.gl

Læs mere om olie- og valutatillægget på linket: BAF/CAF