Skader på gods

Tjek hurtigst muligt

Sørg for at tjekke dit gods, når du modtager det på havnen, og notér skaden på udleveringskvitteringen.
 
Sørg altid for at tjekke dit gods for mulige skader når du har fået det hjem – der kan være skader som ikke er synlige ved udlevering. Du har kun tre dage, (iht. søloven) til at anmelde skaden til Royal Arctic Line.

Pak derfor dit gods ud og tjek det snarest, når du har fået det udleveret.
 
Årsagen til, at man har få dage til at anmelde skader er, jo længere tid der går inden anmeldelsen af skaden sker, jo vanskeligere er det at fastslå om der er tale om en transportskade. For at undersøge årsagen til skaden, er det derfor vigtigt at anmeldelsen sker hurtigst muligt.

Har du en skade skal du udfylde en Skadesanmeldelse som du finder her. Skadesanmeldelse indeholder en vejledning i hvad du skal gøre.