Emballering

- af godset

Transport af gods med Royal Arctic Lines skibe foregår hele året og alle dage. Transporten kan være krævende for godset, da skibene sejler i al slags vejr, og især i vintermånederne kan sejladsen være hård, når skibene støder ind i vinterstorme.

Derudover kræver transporten, at godset håndteres flere gange undervejs. 

Derfor er det vigtigt at godset kan tåle både skibstransporten og håndtering på terminaler.

Sørg derfor altid for at emballere godset forsvarligt. Emballagen skal passe til den sendte vares type, vægt og robusthed.