Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line A/S er ejet af Grønlands Selvstyre. Linietrafikken samt sejladsen mellem de grønlandske byer foretages af skibene i Royal Arctic Line.

Royal Arctic Line står for arbejdet i de 13 største grønlandske havne, og er samtidig selvstyrets repræsentant som havnemyndighed i de 13 havne.
 
I Danmark er koncernen repræsenteret ved Royal Arctic Line Danmark A/S. Her bookes og koordineres mere end 85.000 forsendelser om året. Samtidig driver Royal Arctic Line Danmark også stevedoring i filialen i Aalborg, og står dermed for den praktiske håndtering af gods der skal til eller fra Grønland gennem Aalborg. 
 
Royal Arctic Line er også aktiv på andre markeder. Blandt andet drives passagerbefordring i Grønland gennem Arctic Umiaq Line.