23.11.22 13:00

Ekstraordinært sidste anløb af Tasiilaq bliver med Nanoq Arctica

 

I forbindelse med en Piteraq i Tasiilaq i september 2022 opstod behovet for udskiftning af over 120 vinduer. Desværre kunne disse vinduer ikke leveres til oprindeligt sidste skib til Tasiilaq. Royal Arctic Line har derfor valgt at indsætte et ekstra anløb. Oprindeligt var dette anløb planlagt til at være med Irena Arctica, men af operationelle hensyn er dette ikke muligt med så lidt gods ombord. Derfor er anløbet nu ændret til Nanoq Arctica som vil anløbe fra Nuuk.

Grundet usikkerheder omkring vejrforholdene på denne tid af året, er det ikke muligt at angive et præcist anløbstidspunkt, men der er forventet afgang fra Nuuk den 4. december og håbet er at skibet kan være i Tasiilaq omkring den 7. december. Grundet de vejrmæssige usikkerheder, er det ikke hensigtsmæssigt at medtage ferskvare i samme omfang som tidligere meddelt.