05.06.19 08:00

Udviklingen skal vendes

 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Polar Seafood Greenland A/S, Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center, Grønlands Erhverv og Departementet for Uddannelse har startet arbejdet med at styrke de maritime uddannelser. 

Baggrunden er, at der i såvel rederierne som i det politiske system er stor interesse for at uddanne flere officerer i de maritime erhverv. Til trods for, at der er sket forbedringer de senere år, må virksomhederne konstatere, at det nuværende uddannelsessystem langt fra er gearet til at løse opgaven. Hverken økonomisk, hvor bevillingerne løbede er reduceret, eller for så vidt angår de fysiske rammer, hvor man er henvist til at leje sig ind i små, utidssvarende rammer - hvilket igen reducerer antallet af uddannelsespladser.

Disse omstændigheder har yderligere forstærket den mangel på hjemmehørende officerer, som i forvejen er et alarmerende problem. Og et problem, der ikke matcher Grønlands position som søfarts- og fiskerination. Der uddannes således langt fra officerer nok til, at vi kan blive selvforsynende, og der vil de næste mange år fortsat være behov for arbejdskraft udefra. Det er imidlertid de grønlandske maritime virksomheders intention, at denne udvikling skal vendes, således at vi på længere sigt kan få en væsentlig større andel af grønlandske officerer om bord i såvel fiskerflåden som handelsflåden. 

Desuden er der også et betydeligt behov for at få tilført produktionsuddannelser, både en grundlæggende og videregående, så fiskeriindustriens uddannelsesniveau hæves og der derved kan uddannes fabriksledere, som kan varetage produktionen ombord på såvel fiskerfartøjer som i landfabrikkerne. Derudover er der også et stigende behov for at få uddannet flere maskinister til flåden generelt.

Udover at engagere sig i dette samarbejde er Grønlands store maritime virksomheder klar til at påtage sig et ansvar for at promovere erhvervet og dets karrieremuligheder, så vi i højere grad kan gøre kvalificerede unge mennesker interesserede i en maritim uddannelse.

Royal Greenland, Royal Arctic Line og Polar Seafood Greenland er i den forbindelse meget tilfredse med det positive samarbejde med Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center, Grønlands Erhverv og Departementet for Uddannelse.