Shippingelev

 

En Shippinguddannelse er et specialtilrettet uddannelsesforløb, hvor der er store krav til dig som elev om engagement og mental styrke.

Den samlede uddannelse med praktiktid hos Royal Arctic Line varer to år og varierer mellem praktikophold i virksomheden og skoleophold på Rybners i Esbjerg.

Skoleopholdene er sammensat som heldagsskole og består i dagstimerne af en kontoruddannelse med shipping som speciale. Hertil kommer akademifag, som gennemføres som aftenskole.

Om uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til at varetage en stilling hvor opgaverne bl.a. er at planlægge og gennemføre kombinerede logistik- og transport løsninger. Uddannelsen integrerer viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold hvor du lærer at gøre dig de metodiske overvejelser til planlægning og organisering af logistik- og transportsystemer. 

Krav
Minimumskravet er en gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på 7 efter 12 skalaen.

Ansøgning
Ansøgning om elev- og lærlingeplads hos Royal Arctic Line A/S sendes til ansogning@ral.gl med henvisning til vores praktikopslag.

Læs mere om uddannelsen her