En god ansøgning

Tips til en god ansøgning

Uanset om du søger uopfordret, en opslået stilling, eller en uddannelsesplads, er det vigtigt at din jobansøgning giver os et godt indtryk af dig som person. Den bør derfor være en nuanceret beskrivelse af både dine faglige og personlige kompetencer i forhold til jobbet.

Vi forventer, at din ansøgning består af følgende:

Ansøgning
Her skal du gøre det tydeligt, hvorfor du søger lige præcis det pågældende job og hvorfor vi skal vælge dig til stillingen. Du kan f.eks. uddybe tidligere ansættelser eller uddannelser, hvor du har tilegnet dig erfaringer som kan bruges, eller fremhæve personlige kompetencer, som gør dig egnet til jobbet. Vi anbefaler, at du skriver en kort og præcis ansøgning på højst en side.

CV
Husk også at vedlægge dit CV/din dataliste, som giver os et overblik over din baggrund både fagligt, personligt og karrieremæssigt.

Eksamensbeviser, anbefalinger mv.
Søger du en maritim stilling, kræver vi som minimum, at du fremsender dit sønærings- og dit sundhedsbevis. Har du øvrige relevante beviser og certifikater, kan du evt. opliste dem i dit CV.

Søger du en maritim uddannelse, skal du vedlægge dit seneste eksamensbevis.

Søger du en landbaseret uddannelse, skal du vedlægge dit seneste eksamensbevis samt et optagelsesbrev fra relevant skole.

Søger du øvrige stillinger (stillingsopslag eller uopfordret), kræver vi ikke at du vedlægger diverse bilag, men hvis vi efterfølgende finder det relevant, vil vi bede dig om dem.