13.05.24 11:00

Royal Arctic Line optimerer

 

Royal Arctic Line optimerer og gør klar til fremtidige investeringer

Det økonomiske resultat for 2023 er vendt fra et underskud før skat på DKK 96 millioner i 2022 til et overskud før skat på DKK 4 millioner. Dette er sikret ligeligt gennem handlinger og ratestigninger.

Vækst i indtjening fra ikke-koncessionerede indtægter har sikret en merindtjening på DKK 16 millioner i 2023 sammenlignet med 2022. Dette er med til at begrænse ratestigninger til, fra og i Grønland på det koncessionerede gods.

For 2024 forventes en nulvækst i fragtmængderne, bl.a. grundet afslutning af anlægsarbejdet i forbindelse med Atlantlufthavnen i Nuuk, som afsluttes i 2024. Den nye sejlplan, der tilgodeser et tidligere anløb af atlantskibet til Nuuk, bevirker, at indtjeningen fra de kommercielle indtægter også forventes at stagnere.

Der foregår løbende interne optimeringer og forenkling af selskabets processer, bl.a. ved hjælp af øget digitalisering og udnyttelse af AI, for at reducere omkostninger og give en bedre service for selskabets kunder. Dette medfører også, at der er løbende fokus på at sikre, at aktivmassen bidrager til kerneforretningen. De dele der ikke bidrager til selskabets kerneforretning, vil løbende blive frasolgt.

De indledende forberedelser til de næste skibsinvesteringer er påbegyndt, og investeringsbehovet vil fra 2028 være betydeligt, og sammen med servicering af den nuværende gæld, stiller dette krav til selskabets bundlinje, hvorfor der er indgået en flerårig aftale med ejer om rateudviklingen.

For 2024 forventer selskabets ledelse et resultat før skat på mellem DKK 0 million og DKK 10 millioner.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til selskabets Administrerende direktør Niels Clemensen
Tlf: 553652
Email: nic@ral.gl

Årsrapport 2023 kan læses her: 
årsrapport-2023_web.pdf (ral.dk)