31.05.24 15:00

Arctic Umiaq Line skal have ny direktør

 

Arctic Umiaq Lines bestyrelse og Jens Jakob Sandgreen har efter gensidig aftale valgt at afslutte samarbejdet.

Jens Jakob Sandgreen blev ansat som direktør for Arctic Umiaq Line den 15. september 2022. I sin tid som direktør, har Jens Jakob Sandgreen stået i spidsen for udvikling de produkter, som selskabet i dag tilbyder med skibet Sarfaq Ittuk. Jens Jakob Sandgreen har også sikret, at der nu foreligger en række scenariebeskrivelser, der skal være udgangspunkt for overvejelser om selskabets fremtidige virke. Bestyrelsen vil gerne takke Jens Jakob Sandgreen for hans bidrag til selskabet og ønsker ham god vind fremover.

Anders Bay Larsen, direktør for skibsdrift i Royal Arctic Line vil blive konstitueret direktør for selskabet, indtil der er ansat en ny direktør for Arctic Umiaq Line.

Bestyrelsen igangsætter nu en rekrutteringsproces med henblik på at ansætte en ny direktør.