04.06.24 12:00

Royal Arctic Lines direktion går fra 7 til 3 medlemmer

 

Bestyrelsen i Royal Arctic Line, har på deres seneste møde besluttet at nedbringe antallet af medlemmer i selskabets direktion. Den nye direktion består nu af CEO Niels Clemensen, Deputy CEO Aviâja Lyberth Lennert samt CFO Jørgen Aqe Møller.

De tidligere medlemmer af selskabets direktion, fortsætter som direktører for deres respektive områder, og vil fortsat være del af den daglige ledelse af selskabets ledelsesteam. Det øvrige medlemmer af ledelsesteamet består af CFM Anders Bay Larsen, CCO John Aage Nielsen, COO Aputsiaq Lynge, Director of IT Gustav Fischer samt CHRO Bebiane Boye Hansen.

Royal Arctic Lines nye bestyrelse har konstitueret sig

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 29. maj. Inooraq Brandt blev valgt som næstformand for bestyrelsen og indtræder samtidig i bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg. Flemming Drechsel blev valgt som formand for bestyrelsens revisionsudvalg og Minannguaq Zeeb som medlem. Den øvrige bestyrelse består af Barbara Agersnap, Jóhanna á Bergi samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Eydun Simonsen, Laust Vestergaard og Tina Lange Olsen.