12.01.24 08:23

BAF/CAF pr. 1 februar 2024

 

Grundet faldende oliepriser og valutakurser nedjusterer Royal Arctic Line olie- og valutatillægget per 1. februar 2024 til 10%.

Nuværende tillæg ligger på 13%.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie- og valutatillægget som udelukkende bruges til at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.