01.02.24 15:45

Hurtigtariffen omdøbes til Fragtpriser pr. 1. februar

 

Ændringerne der træder i kraft har til formål, at gøre vores prissystem mere kundevenligt.

Taksthæftet samt havnetakster er nu sammensat i et samlet dokument, og hedder nu  Prisoversigt.

Priser i Prisoversigten er hævet med 2% baseret på prisindeksets udvikling.

Strukturen af prisoversigten er opdelt efter konstante tillæg, for eksempel olie og valutatillæg samt variable tillæg, for eksempel ændringsgebyr.

Ligeledes er for eksempel containerleje, stufninger og løft blevet samlet under Containere.

Transportforsikring der tidligere blev beregnet med en præmie på 0,765% af værdien af den samlede forsendelse er hævet til 0,8 %.

Minimumspræmie pr. forsikring/booking er hævet til 50kr.

Pallesalg for en tom palle er sat ned fra 235 kr. til 215 kr.