19.09.23 09:06

Malik Arcticas afgang fra Nuuk er ændret til den 22. september

 

Irena Arctica skal vedligeholde sine kraner, og skal ligge ved kaj i Nuuk en uge. Derfor ændres rotationen for rejse IRE 334.

Malik Arctica overtager delvist Irena Arcticas rejse 334, med gods ud af Nuuk til byerne i Sydgrønland. Malik Arctica har forventet afgang ud af Nuuk 22.09.2023

Gods fra Sydgrønland internt i Grønland på Irena Arcticas rejse 334 vil blive omlastet til ugen efter med Irena Arctica rejse 335.

Efter endt operation i Sydgrønland sejler Malik Arctica videre til Aarhus, og følger sin planlagte rejse 338 mod Nordøstgrønland. Indleveringsfrister til rejse 338 følger samme indleveringsfrister som Bruarfoss rejse 337. Malik Arctica har forventet afgang den 29.09.2023.

Dokumentationen for kundernes gods vil løbende blive opdateret og kan følges på Track & Trace på hjemmesiden www.ral.dk

Vi beklager de gener denne operationelle ændring medfører vores kunder.

Har du yderligere spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport via kundeservice@ral.gl