27.09.23 14:30

Adm. direktør Verner Hammeken stopper i Royal Arctic Line

 

Verner Hammeken har gennem de seneste 8 år stået i spidsen for en betydelig transformation af det Selvstyreejede rederi. Der er denne periode sket en markant flådefornyelse, organisationen og driften er i al væsentlighed samlet i Nuuk, en ny havn i Nuuk er taget i brug, samsejling med Eimskip er etableret, aktiviteterne i Danmark er koncentreret i Århus og der er sket markante fornyelser af både systemer og organisation.

Der er nu brug for nye ledelseskompetencer til at få den daglige drift grundig forankret i alle led af organisationen og bestyrelsen har derfor indgået aftale med Verner Hammeken om at han fratræder som Adm. direktør for Royal Arctic Line samtidig med at der igangsættes en proces med at finde Royal Arctic Lines nye Adm. direktør. I den mellemliggende periode konstitueres Royal Arctic Lines CCO Niels Clemensen som Adm. direktør. Verner Hammeken vil i en overgangsperiode stå til rådighed for selskabet.

Bestyrelsen takker Verner Hammeken for den markante indsats og transformation igennem de 8 år hvor Verner Hammeken har stået i spidsen for Royal Arctic Line.

Yderlige oplysninger ved henvendelse til selskabets bestyrelsesformand Pâviâraq Heilmann
Tlf: 538763
Email: paviaraq@hotmail.com