04.10.23 11:00

Organisationsændringer under konstitueringsperiode

 

Efter Royal Arctic Lines bestyrelses beslutning om behovet for nye ledelseskompetencer i organisationen er Niels Clemensen, CCO for Royal Arctic Line, blevet konstitueret Administrerende direktør for rederiet.

Niels Clemensen har påtaget sig flere ansvarsområder, hvilket nu kræver uddelegering af nogle områder i organisationen i den mellemliggende periode.

Sammensætningen af direktionen i Royal Arctic Line
i konstitueringsperioden er som følger:

Konstitueret Administrerende direktør/CEO
Niels Clemensen

Vicedirektør/Deputy CEO
Aviâja Lyberth Lennert

Økonomidirektør/CFO og ansvarlig for IT
Jørgen Aqe Møller

Operationsdirektør/COO
Ivalu Kleist

Koncern HR Direktør/CHRO
Bebiane Boye Hansen

Direktør for Skibsdrift
Anders Bay Larsen

Kundechef og kommercielt ansvarlig John Aage Nielsen, med reference til administrerende direktør/ CEO

Yderlige oplysninger ved henvendelse til
konstitueret Administrerende direktør, Niels Clemensen
Telefon 34 91 11, email nic@ral.gl