15.05.23 15:07

Royal Arctic Lines generalforsamling 2023

 

Royal Arctic Line afslutter rute- og havneomlægning i 2022

Med afslutning af rute- og havneomlægningen var 2022 det sidste år med den gamle besejling og dermed dobbeltdrift i Danmark. Det økonomiske resultat er et underskud før skat på 96 millioner mod et oprindeligt forventet underskud på 56-66 millioner.

Royal Arctic Line fremrykkede flytning til Aarhus Havn fra 31. december til medio juni for at beskytte forsyningssikkerheden under de sidste skridt af omlægningen. Den dobbelte drift i sidste halvår var medvirkende til yderligere omkostninger på anslået 30-35 millioner. Set i forhold, at forsyningen var upåvirket af skiftet, så anses resultatet for 2022 overordnet som værende tilfredsstillende.

Fremtidssikringen af besejlingen samt investeringer for over 1,2 milliarder i nye skibe er sket uden prisændringer til rederiet i perioden 2015 til 2022. Dermed har rederiet selv finansieret omstillingen, dog godt hjulpet af de mængdestigninger der er observeret i løbet af de sidste 7 år.

”Vores resultat skal ses i lyset af, at forsyningen under alle omstændigheder skulle beskyttes under den største omstilling af besejlingen siden 1972. Omstillingen er nu vel overstået, og vi kan fokusere på vores daglige drift og kerneopgave igen” siger Verner Hammeken, administrerende direktør i Royal Arctic Line. ”Vi er ejet af det grønlandske folk og det er befolkningen vi arbejder for. Omkostningen for befolkningen har en stor betydning for hele samfundet. Derfor har det også været vigtigt for os at kunne gennemføre omstillingen uden at indføre prisstigninger. I vores tilfælde betyder det, at vi har måttet finde pengene hos os selv, og det har vi gjort”.

CFO Jørgen Aqe Møller udtaler: ”Med et barskt 2022 bag os er det godt at se at vi i 2023 er kommet godt fra start. Vi har efter 1. kvartal gode tegn på, at vi bevæger os mod det forventede resultat for 2023. Det er vores klare målsætning, at vi i 2023 kan præsentere et positivt resultat. Dette på trods af stigende omkostninger på mange områder samt fortsat usikkerhed om, hvordan den globale uro og prisudvikling vil påvirke Grønland”.

Royal Arctic Line beskæftiger 731 medarbejdere inkl. 33 elever efter 87 medarbejdere blev opsagt i forbindelse med ophør af havneaktiviteter i Danmark. Royal Arctic Line har koncession på grønlandsfarten. Denne giver et monopol for transport til, fra og i hele Grønland af gængse varetyper mod, at besejlingsfrekvens og priser bestemmes politisk. Priserne nordgående og internt i Grønland er ikke blevet justeret i 8 år og dermed bidraget til stabiliteten af økonomiske vilkår for byggeri og forbrug. En rabat for de sydgående priser blev reduceret i februar 2023. Kriterierne for rederiets succes er at sikre forsyningen med transport til, fra og i Grønland på en måde der til stadighed styrker Grønlands evne til at handle med omverdenen. Opgaven skal løses således, at kravet til finansielle forpligtelser samt, i et stigende omfang, bæredygtige løsninger opfyldes, herunder sunde bidrag til den miljømæssige, sociale og styringsmæssige udvikling.

Regnskaber - Royal Arctic Line (ral.dk)