10.05.23 12:55

BAF/CAF 1. juni 2023

 

Grundet svagt stigende oliepriser og valutakurser opjusterer Royal Arctic Line olie- og valutatillægget per 1. juni 2023 til 10,38 %.

Nuværende tillæg ligger på 6,55%.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie- og valutatillægget som udelukkende bruges til at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.