25.07.23 08:00

Royal Arctic Line indbyder kunderne til at give perspektiver på omlægning af besejlingen

 

For at sikre en mere rettidig ankomst til Grønland, er Royal Arctic Line gået i dialog med sin islandske VSA-partner, Eimskip om justering af Atlantruten der bl.a. besejles af Tukuma Arctica.

Der arbejdes på en omlægning af sejlruten, der vil betyde at Tukuma Arctica fremadrettet kan sejle til flere havne.

Omlægningen af sejlruten vil samtidig medføre en mere miljøvenlig profil, idet den nye sejlrute vil give Atlantskibet mere tid til søs, hvilket betyder at det kan sejle langsommere og dermed spare på brændstoffet.

Der er netop udsendt brev til en række af selskabets største import- og eksportkunder samt Grønlands Erhverv med henblik på at få kundernes og interessenternes perspektiver på denne ændring.

I midten af august afholdes et åbent webinar, hvor interesserede kunder og organisationer fra hele landet vil få mulighed for at få indsigt og bidrage med betragtninger på de mulige løsningsmodeller.
Det er ønsket at forbedre ankomsterne til Nuuk således, at fredag morgen bliver reglen mere end undtagelsen. Dette giver bedre service til hele Grønland samt nødvendige besparelser i operationen til gavn for alle.

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt venligst:
Kommunikation & marketingschef, Ann-Britta A. Olsvig
E-mail: abr@ral.gl