01.02.23 08:00

Royal Arctic Line bevarer fragtpriser til Grønland, men ændrer eksportpriserne

 

Efter næsten 8 år uden ratestigninger har den globale inflation nødvendiggjort rateændringer for at dække stigende omkostninger, særligt uden for Grønland, men som har indflydelse for Royal Arctic Line.

De samlede omkostninger for fragt til Grønland samt internt i Grønland forbliver på samme niveau, hvorimod den samlede pris på eksportgods stiger med 32%.

Selvom eksportpriserne stiger, er de fortsat betydeligt lavere end den pris som den almindelige forbruger betaler for importen. Eksempelvis vil en eksportfrysecontainer stadig koste under 50% af en tilsvarende container til Grønland. 32% kan lyde af meget, men i absolutte tal taler vi om mindre end 30 øre per kg.

Fragtraterne for eksport vil nu i højere grad afspejle de faktiske omkostninger forbundet med servicen.

Royal Arctic Line har analyseret hvor omsætningen ikke står i mål med udgifterne samt hvor udgifterne er steget markant. Ved at regulere for disse områder er det lykkedes at holde den samlede omkostning for fragt til Grønland samt internt i Grønland på samme niveau.

Den interne fragt forbliver uændret, hvilket understøtter den bæredygtige udvikling ved at øge muligheder for selvforsyning, lokal produktion og handel mellem byer i Grønland.

”I forbindelse med, at det er blevet nødvendigt at ændre på Royal Arctic Lines fragtpriser, har vi bestræbt os på at komme tættere på en mere omkostningsbaseret fordeling af prisniveauet. Vi har derfor set på de reelle omkostninger ved vores service, og har valgt at hæve eksportpriserne så de i højere grad afspejler de faktiske omkostninger”, udtaler Royal Arctic Lines administrerende direktør, Verner Hammeken.

”Dette har sammen med et aggressivt effektiviserings- og spare program gjort det muligt at undgå prisstigninger for gods til Grønland og internt i Grønland. I en periode med stærk international inflation vil dette alt andet lige have en vis positiv effekt for forbrugere via de handlende samt for byggeriet. Desværre er tiderne lige nu for usikre til, at regulere eksempelvis Island-Grønland fragtraterne, hvilket er et område der fortsat vil blive prioriteret fremadrettet, ikke mindst for at skabe bedre udnyttelse af netværksmulighederne”, udtaler Verner Hammeken.

Ændringen i fragtraterne er godkendt af Naalakkersuisut og vil træde i kraft d. 11. februar 2023, og vil gælde al last ombord på Bruarfoss 306 ud af Nuuk.
Eksempel på nuværende og fremtidige priser på 20’ og 40’ containere.

Priserne er eksklusive Valuta- og olietillæg, Sikuki og MRN gebyrer.

Nordgående fragt // Import

Priser/enhed

Nuværende pris
(i dag)

11. Februar (fremtidig pris)

20' Almindelig. Gods

22.609

22.609

40' Frysecontainer

63.352

63.352


Sydgående fragt // Eksport

Priser/enhed

Nuværende pris
(i dag)

11. Februar (fremtidig pris)

20' Almindelig gods

9.237

12.192

40' Frysecontainer

21.421

28.276

Kontakt for yderligere information: Ann-Britta A. Olsvig, abr@ral.gl