21.02.23 15:10

BAF/CAF 1. marts 2023

 

Royal Arctic Line har valgt at lade olie- og valutatillægget forblive uændret fra 1. marts 2023. Det nuværende tillæg er baseret på de seneste udviklinger i olie og valutakurspriserne, som ligger på tilsvarende niveau i forhold til den forgangne måned.

Vi følger udviklingen tæt og vil i løbet af marts måned foretage nye beregninger af tillægget gældende per 1. april 2023.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.