15.12.23 14:00

BAF/CAF 1. januar 2024

 

Grundet faldende oliepriser og valutakurser nedjusterer Royal Arctic Line olie- og valutatillægget per 1. januar 2024 til 13%.

Fremadrettet vil satsen for olie og valutatillægget blive op eller nedrundet til hele procentsatser.

Nuværende tillæg ligger på 15,35%.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie- og valutatillægget som udelukkende bruges til at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.