25.08.23 15:00

Forsinkelsen på Tukuma skaber midlertidig ubalance i containerflowet

 

Som en konsekvens af Tukuma Arcticas havari er der opstået en ubalance i rederiets containerflow. Dette påvirker både frysecontainere til eksport og almindelige containere til import. Skibet der blev indsat som midlertidig erstatning, havde ikke samme kapacitet som Tukuma Arctica, hvilket resulterede i forstyrrelser i transporten af tomme containere.

Vi forventer, at ubalancen i containerflowet bliver genoprettet medio september måned. Der arbejdes ihærdigt for at minimere de negative virkninger af denne udfordrende situation. Fiskeriet langs Grønlands vestkyst er højt og bookinger af landinger til vore terminaler er på et højt niveau, men vi forventer at kunne imødekomme behovet for reefer containere baseret på kendte bookinger fra vores eksportører.

For import last til Grønland vil kunder i udstrakt grad tilbydes 40 fods frysecontainere til almindeligt gods som erstatning for manglende 20’ og 40’ tørlast containere indtil containerbalancen er genskabt.

Vi forstår betydningen af at rette op på denne ubalance og arbejder hårdt på at genoprette normaliteten. Vi beklager for de udfordringer, som denne situation har skabt for vores kunder og partnere.

Desuden må det påregnes, at kysttrafikken vil være påvirket med 2-3 dages forsinkelser indtil 2. uge af september.

 

Dette skete med Tukuma Arctica
Havariets årsag blev identificeret som en sjælden skade på et kritisk bæreleje, der understøtter skrueakslen fra hovedmotoren og ud til propellen på Tukuma Arctica. Reparationen af det beskadigede bæreleje blev udført af specialister som forkortede tiden til udbedring til en uge. Den normale leveringstid på et nyt leje er på 6 uger.