04.10.22 08:50

Reduktion af olie- og valutatillæg

 

Reduktion af olie- og valutatillæg for perioden 1. september til 31. december 2022
- Hvad betyder det?

Grønlands Selvstyre og Royal Arctic Line har indgået en serviceaftale, der skal afbøde konsekvenserne af de globale stigninger i energipriser.

Serviceaftalen vedrører reduktion af olie- og valutatillægget (CAF/BAF) for perioden 1. september til d. 31. december 2022.

Der er i aftalen taget særlig hensyn til islægsområder og sikringen af vinterforsyningen til disse.

Der skelnes mellem temperaturreguleret gods og almindeligt gods, og der tages hensyn til at der forud for aftalens indgåelse kan være afsendt gods til islægsområder, der udgør en del af vinterforsyningerne. Derfor skelnes der mellem gods der er fragtet før og efter d. 1. oktober. Se betingelser herunder.

For at få refunderet olie- og valutatillæg for gods der er sendt forud for d. 1. oktober, skal der sendes en ansøgning til Departementet for Finanser og Ligestilling. Ansøgningen skal være modtaget senest d. 15. oktober. Kriterier for ansøgning fremgår af betingelserne herunder. Efter behandling af ansøgninger vil krav om refusion blive videregivet til Royal Arctic Line. Royal Arctic Line modtager ikke ansøgninger om refusion af olie- og valutatillæg, kun ansøgninger der er formelt behandlet i Departementet for Finanser og Ligestilling tages i betragtning.

Ansøgningen om refusion af olie- og valutatillæg skal sendes til:
oed@nanoq.gl

eller med post til:
Departementet for Finanser og Ligestilling

Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

 

Gods fragtet før d. 1. oktober

Nordgående temperaturreguleret gods der er fragtet før d. 1. oktober 2022.
Det samlede olie- og valutatillæg refunderes.

Betingelser:

  • Godset skal være temperaturreguleret
  • Godsets bestemmelsessted er islægsområder
  • Godset skal være bestemt for anvendelse i vinterhalvåret (vinterforsyninger)
  • Det ansøgte/refunderede beløb skal minimum være 5000,-
  • Ansøgning om refusion af olie- og valutatillæg for temperaturregulerede vinterforsyninger fragtet til Grønland før d. 1. oktober, skal indsendes senest d. 15. oktober til Departementet for Finanser og Ligestilling.

 

Nordgående almindeligt gods der er fragtet før d. 1. oktober 2022
Det opkrævede olie- og valutatillæg fratrukket 14% refunderes.

Betingelser:

  • Godsets bestemmelsessted er islægsområder
  • Godset skal være bestemt for anvendelse i vinterhalvåret (vinterforsyninger)
  • Det ansøgte/refunderede beløb skal minimum være 5000,-
  • Ansøgning om refusion af olie- og valutatillæg for temperaturregulerede vinterforsyninger fragtet til Grønland før d. 1. oktober, skal indsendes senest d. 15. oktober til Departementet for Finanser og Ligestilling.

 

Gods fragtet fra d. 1. oktober

Fra d. 1. oktober bortfalder olie- og valutatillægget for nordgående temperaturreguleret gods.
Fra d. 1. oktober nedsættes olie- og valutatillægget for nordgående almindeligt gods til 14%.

Ovenstående gælder til d. 31. december 2022.

 

/Royal Arctic Line