16.05.22 11:15

Olie- og valutatillæg

 

Royal Arctic Lines brændstofpriser stiger stadig, nu mest drevet af valutaudviklingen. Men Royal Arctic Line har valgt at lade olie- og valutatillægget være uændret fra 1. juni 2022. Det nuværende tillæg er højt nok til at betale tilbage for den tid, hvor olie- og valutatillægget ikke kunne følge med de pludselige stigninger i olie- og valutastigningerne, om end det vil tage lidt længere tid at genetablere balancen. Vi følger udviklingen tæt og vil se tiden an i løbet af juni om hvordan der eventuelt skal justeres per 1. juli 2022.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.