27.01.22 14:45

Trofægods

 

Royal Arctic Line skal gøre opmærksom på at trofægods ikke må sendes som almindelig privat fryse gods. Trofægods må heller ikke blandes sammen med almindelig privat fryse gods, da der findes krav om at transporten skal ske i separate containere pga. indførselsregler og kontrol.

Se mere om transport af trofægods på RAL hjemmeside:

https://www.ral.dk/fragt/godstyper/trofaegods/