07.01.22 12:45

Royal Arctic Line øger mangfoldigheden i ledelsen

 

Bestyrelsen i Royal Arctic Line har derfor besluttet at udvide selskabets direktion til at omfatte den samlede ledergruppe fra 1. januar 2022.

Selskabets ledelse har i de seneste 6 år arbejdet målrettet for at få godstrafikken til og fra Grønland ind i et åbent netværk. Dette er nu en fysisk realitet. Nu er det tid til at gøre brug af dette åbne netværk samt de muligheder det skaber for den grønlandske import og eksport og det kræver et højt niveau af samarbejde, effektivisering samt optimering. Verden ændres hurtigere og hurtigere, og de hensyn selskaber skal tage i forhold til udviklingen øges dag for dag, og risikobilledet øges tilsvarende.

Et af midlerne til at håndtere dette er at sikre en god mangfoldighed i den øverste ledelse.

De nye medlemmer af direktionen er således:

  1. Direktør for Skibsdrift: Anders Bay Larsen
  2. Koncern HR Direktør/CHRO Bebiane Boye Hansen
  3. Kommerciel Direktør/CCO Niels Clemensen
  4. Operationsdirektør/COO Ivalu Kleist

    De 4 nyudnævnte direktør indgår fra 1. januar 2022 i den samlede direktion sammen med

  5. Økonomidrektør/CFO Peter Christoffersen
  6. Vicedirektør/Deputy CEO Aviâja Lyberth Lennert
  7. Administrerende direktør/CEO Verner Hammeken

”Det er en rigtig god udvikling at udvide direktionen. Med den daglige ledelse i den formelle direktion har vi kontinuitet i ledelseslaget, som kan understøtte og stå på mål for det langsigtede i vore beslutninger. Vi kan bedre sikre helheden ved at fjerne et lag mellem direktion og medarbejdere, og opnå en mere effektiv gruppedynamik i direktionen, særligt når denne gruppe har så mangfoldig en sammensætning som den har, både i forhold til alder/erfaring, køn og baggrund, men også i fagområde” udtaler Verner Hammeken.

Bestyrelsesformand Ulrik Blidorf udtaler: ”Bestyrelsen traf beslutning om udvidelse af direktionen for at styrke selskabet til de fremtidige opgaver selskabet vil møde på et åbent netværk. Ledelsen forandres ikke i antal og personer, men ændringen vil have stor betydning for selskabets evne til at fortsætte den gode udvikling vi ser. Den samlede bestyrelse ser frem til at arbejde med den nye direktion”.