28.01.22 08:00

Afskedigelser i Royal Arctic Line Aalborg

 

Verden udvikler sig og ligeledes udvikles og ændres måderne vi handler og gør ting på. Det gælder for os alle, også for Royal Arctic Line. Således vil besejlingen mellem Danmark og Grønland blive ændret, ligesom den også gjorde for næsten 50 år siden, da forsyningen af Grønland blev flyttet fra København til Aalborg.

Denne ændring har som konsekvens, at Royal Arctic Line vil ophøre med besejlingen af Aalborg og at vore mangeårige havneaktiviteter i Aalborg dermed ender.

Royal Arctic Lines ledelse har siden starten af januar 2022 forhandlet om denne ændring med samarbejdsudvalget i Aalborg og med de faglige organisationer 3F, HK og Metal som rådgivere. Parterne er i fællesskab nået til enighed om en aftale i henhold til relevante overenskomster og loven om kollektive afskedigelser i et større omfang.

Tiden er nu kommet til, at handle på resultatet af disse forhandlinger. Derfor har Royal Arctic Line i dag igangsat afskedigelser af omkring 80 medarbejdere tilknyttet pakhuset, terminalen og værkstedet med opsigelsesvarsel gældende til slutningen af juni og slutningen af december 2022. Øvrige medarbejdere beskæftiget i støttefunktioner og kundeservice vil ikke blive berørt af ændringen.

Royal Arctic Line forventer at sidste linjeskib ud af Aalborg vil sejle ved udgangen af juni måned. Der vil dog fortsat være operation af containerterminalen året ud samt aktiviteter forbundet med tilbagelevering af faciliteter til Aalborg havn.

Det har været vigtigt for Royal Arctic Line, at disse næste skridt i udviklingen af besejlingen af Grønland tager behørigt hensyn til det langvarige dedikerede virke som vore dygtige medarbejdere har taget del i.