03.08.22 12:01

Nanoq Arcticas rejse 227 er aflyst

 

Nanoq Arctica kommer desværre ikke af sted på sin planlagte rejse 227, grundet teknik på skibet. Det betyder at alt gods rykkes til næste rejse 229 med afgang ud af Reykjavik den 10. august 2022.

For gods booket på rejse 227 vil dette betyde at transittiden forlænges.

For datofølsomt gods vil vi arbejde på, at kunne hjælpe de kunder, der har booket datofølsomme varer i Island, så de har mulighed for at koordinere med deres leverandører.

Royal Arctic Line har haft tekniker på skibet og vi havde en forventning om at vi kunne nå den planlagte rejse 227. Der har ikke været reservedele i Island, men vi har fundet en i Europa og har planlagt udbedring denne uge.

Royal Arctic Line beklager de gener dette medfører. Vi holder jer løbende opdateret med status.