29.08.22 11:15

BAF / CAF 1. september 2022

 

Royal Arctic Lines brændstofpriser har stabiliseret sig og udviklingen på valuta er ligeledes stabiliseret.

Royal Arctic Line justerer derfor olie- og valutakurstillægget fra nuværende tillæg i august på 30,73% til:

27,46%. pr. 1. september 2022.

Tillægget beregnes ud fra et indeks fra 2010 og opdeles i en bunkers- og en valutadel, og afspejler udviklingen i disse.

Justeringen af satsen betyder, at hvis søfragt og håndtering koster 2.000 kroner, så skal der betales 549,20 kroner i olie- og valutatillæg.

Royal Arctic Line tjener ikke på olie og valutatillægget som udelukkende bruges for at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.