16.09.21 12:00

Vi har styrken til at imødekomme forandringer

 

Aktivitetsniveauet er steget i første halvår som følge af de store infrastrukturinvesteringer i Grønland. Grundet kapacitetsforøgelsen med større atlantskibe i forbindelse med VSA og de faste ugentlige afgange har Royal Arctic Line dog ikke oplevet kapacitetsbegrænsninger som følge heraf. Vores evne til at understøtte de samfundsmæssige aktiviteter er således stærkt forbedret i forhold til tidligere, hvor det ellers har været nødvendigt at chartre ekstra skibe for at kunne imødekomme behovet, med deraf følgende ekstra omkostninger.

Dette betyder bl.a. at Royal Arctic Line har kunnet fastholde fragtraterne, der på trods af massive investeringer i nye skibe og inflation på verdensmarkederne har været uændrede siden foråret 2015.

Udnyttelsen af kapaciteten kommercielt mellem Island og Skandinavien har endnu ikke udviklet sig som vi ønskede. Usikkerheder og restriktioner som følge af COVID19 har medført en langsommere opstart end forventet, og selvom markedet nu er begyndt at røre på sig, forventes et lavere bidrag til resultatet end forventet for denne aktivitet i 2021.

COVID19 restriktioner har ligeledes ført til markant højere udgifter i forbindelse med besætningsskift grundet karantæneperioder og til tider begrænsede rejsemuligheder. Omkostningerne tilknyttet Corona restriktioner bliver endeligt opgjort ved udgangen af regnskabsåret, og der er derfor en øget usikkerhed forbundet med det estimat, der bliver givet ved halvåret.

Handelen med Island er i første halvår steget med 60%, hvilket tyder på begyndende ændrede handelsmønstre, som Royal Arctic Line via samarbejdet med DHL Liner Agency på Island ønsker at understøtte bedst muligt.

Halvårsresultatet er i underkanten af hvor vi ønsker at ligge, men anses for tilfredsstillende. COVID19 effekten søges korrigeret gennem handlinger af teknisk og organisatorisk karakter, og et særligt fokus er fortsat på de nye markeder, der kan indbringe ikke tidligere set indtjening til selskabet og dermed Grønland, for derigennem at understøtte vort ønske om, så vidt det er muligt, at undgå ændringer i fragtraterne af negativ karakter.