09.03.21 08:00

Korrektion af fakta til GE´s kritik den 8. marts 2021

 

I en artikel af 8. marts på Sermitsiaq.AG med overskriften ”Hvornår bliver RAL billigere”, udtaler GE’s direktør Christian Keldsen at GE’s medlemmer ikke oplever forbedringer afledt af Royal Arctic Lines samarbejde med islandske Eimskip og de deraf følgende ændringer i rutestrukturen. Snarere tværtimod.

Ifølge GE’s direktør oplever kunderne, at der på trods af, at raterne fortsat er under prisudviklingen (idet Royal Arctic Line ikke har hævet fragtraterne siden 2015), løber andre typer af omkostninger på regningen og henviser her til et investeringsbidrag og et olietillæg.

Faktum er, at investeringsbidraget blev vedtaget og indført i 2011 og derfor har været kendt og uændret i 10 år.

Olietillæg afhænger til hver en tid af markedspriserne på olie og grundet højere oliepriser på verdensmarkedet er olietillægget per 1. marts 2021 blevet hævet fra -3 til +3 procent, altså en regulering på 6 procentpoint. Sidst olietillægget blev reguleret var i juli 2020, hvor tillægget grundet lave oliepriser blev sænket fra +6 til -3 procent, altså en regulering på 9 procentpoint. Skulle oliepriserne igen tage et spring, i enten opadgående eller nedadgående retning, så vil olietillægget blive justeret igen.

Royal Arctic Line vedkender sig, at der på nogle godstyper er forskel på priser mellem Aalborg, Århus og Reykjavik, en forskel på ml. 3 og 5 procent for almindelige gods containere og 14% for stykgods men ingen forskel overhovedet (altså 0%) for køle og frysegods. Altså ikke de 110 procent som GE’s direktør henviser til. Håndteringspriserne i Reykjavik er faktisk blevet reduceret på temperaturreguleret gods i 2020. Så der er ikke tale om at det er blevet dyrere, tværtimod. Så længe Royal Arctic Line har faste omkostninger forbundet med havnen i Aalborg, så vil priserne fortsat være lidt højere i Århus grundet et særligt Århus tillæg, dette tillæg fjernes, når Royal Arctic Line ikke længere skal anløbe to havne i Danmark.

Udover at priserne på kølegods fra Aalborg og Reykjavik er nøjagtig ens så undlader GE at pointere fordelen ved den kortere transittid og ugentlige frekvens.

Forudsætningen for at Royal Arctic Line kan sænke fragtraterne mellem Island og Grønland er, at der sælges kapacitet mellem Skandinavien og Island, der over tid vil dække de omkostninger der er forbundet med at have atlantskibene til at sejle mellem Skandinavien og Grønland. Dette er nu muligt, da vi sejler til havne der har kommerciel basis for trafik mellem Skandinavien og Island.

At Royal Arctic Line nu har forbindelse til flere havne end før, giver vores kunder mulighed for at sende gods til og fra Grønland via flere kanaler. Dette giver kunderne mulighed for at kontakte en gennemgangsspeditør, hvor Royal Arctic Line som underleverandør, sørger for transporten til eller fra Grønland, øvrige forbindelse sørger speditøren for. Det betyder ikke nødvendigvis flere dokumenter.

I Royal Arctic Line mener vi ikke at vi er kommet for tidligt i gang. Vi er godt i gang med at give vores kunder mulighed for at sende fragt til og fra Grønland via nye forbindelser. Infrastrukturen er stort set på plads, næste skridt bliver at vi og vore kunder finder og udnytter de muligheder der opstår med den nye platform.

For yderligere information kontakt Vicedirektør Aviâja Lyberth Lennert Mobil: +299 58 57 47 eller mailavll@ral.gl