30.06.21 08:00

Royal Arctic Lines ledelse ruster sig til fremtiden

 

Royal Arctic Line har nu et mere dynamisk rutesystem og nye muligheder opstår for at skabe nye forbindelser til og fra Grønland.

Derfor rettes ledelseskræfterne nu ind mod at tilgodese behovet for øget kommerciel tilstedeværelse i flere åbne og internationale markeder samtidig med, at nye forretningsmuligheder skal afdækkes. Samtidig genbesættes stillingen som Koncern HR chef, for at sikre den videre udvikling af selskabets medarbejdere og HR processer.

Vores nuværende CCO (Chief Commercial Officer), Lars Borris Pedersen ønsker at søge nye udfordringer uden for Royal Arctic Line. Lars har med sit lederskab af kundeservice, bookingkontor, spedition, Key Account Management og salg ført selskabet godt igennem de forandringer som selskabet har gennemført, særligt i de sidste 6 år. Der er nok ikke mange der ikke kender Lars og vi takker Lars for hans mangeårige virke i Royal Arctic Line, og ønsker ham det bedste i hans videre karriereforløb.

Som følge heraf ændres ledelsen for områder i den kommercielle og kundevendte del af organisationen.

Med den øgede internationalisering og forretningsudvikling henter Royal Arctic Line kendte kræfter tilbage i organisationen. Per 1. august 2021 indtræder Niels Clemensen som ny CCO og Vice President. Niels kommer fra en stilling som direktør ved Hanstholm Havn, en stilling han kom til fra Royal Arctic Line i 2016. Niels har tidligere haft CCO rollen i Royal Arctic Line, og har været med til at udforme strategien om samsejling tilbage i 2015/2016. Niels har derfor været med fra første spadestik på denne rejse og har international erfaring kombineret med grønlandskendskab til at drive os mod de næste muligheder. Niels siger i forbindelse med sin ansættelse: ”Min hustru og jeg glæder os til at vende hjem til Nuuk og nogle spændende udfordringer og opgaver i Royal Arctic Line, som jeg personligt glæder mig til at løse sammen med det øvrige Royal Arctic Line team ”.

På HR siden er det også en glæde at meddele at Royal Arctic Lines nye Koncern HR chef / CHRO vil påbegynde sin stilling hos os den 1. august 2021. Stillingen, som indgår i den øverste ledergruppe, besættes af Bebiane Boye Hansen. Bebiane vil komme til os fra Nukissiorfiit og bringer ud over et stort systemkendskab til HR området gode erfaringer med sig fra et andet vigtigt forsyningsselskab med medarbejdere i hele Grønland. Bebiane vil bidrage væsentligt til den fortsatte rejse mod formaliseringen af HR som forretningsproces, herunder selvfølgelig data-drevet HR og de muligheder der skabes for karriere- og udvikling for alle medarbejdere i selskabet. Bebiane udtaler: ”Jeg ser frem til at være med til at gøre det lettere at handle med Grønland og til at møde alle medarbejdere. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med udvikling af HR-værktøjer ud fra de sidste 5 års arbejde på datadrevet HR, for at sikre størst mulig effekt af vores HR-indsats på kysten, på hovedkontoret i Grønland og for vores medarbejdere i Danmark”.