16.01.21 18:20

Royal Arctic Line: Der er langt flere muligheder for eksporten end før

 

Royal Arctic Lines strategi om at gøre Grønland til en del af det globale logistiknetværk giver muligheder der ikke er set før. Muligheder der konstant kan videreudvikles for at gøre det let at handle med Grønland.  

Vi har nu faste forbindelser både syd- og nordgående mellem Sverige, Danmark, Færøerne, Island og Grønland. Hver uge. Hele året. Det har vi aldrig haft før. 

Det betyder at eksporten kan finde vej til både EU og ikke EU-områder uden nødvendigvis at skulle via et EU-land. Fra Grønland til UK via Island er et eksempel herpå. 

Det giver større muligheder for Grønland at eksportere direkte til aftagerlandene end nu, hvor grønlandsk produktion sælges ud af Danmark som danske produkter. I mange tilfælde uden anden forædling end distributionspakning af containere. En direkte eksport giver mulighed for en højere fleksibilitet, mere direkte promovering af Grønland og i visse tilfælde lavere toldsatser og større mulighed for fortjeneste og endda også mulighed for at flytte visse arbejdspladser til Grønland. 

Vi er kun i starten af denne udvikling som på sigt vil give Grønland bedre muligheder for at skabe værdi af eksporten. Der er stadig mange nye handelstekniske ting i en verden der konstant forandrer sig og meget nyt at lære, både for vore eksportører men også for Royal Arctic Line. 

Vi er stolte over at være en del af denne udvikling og vil til enhver tid se på hvordan vi kan understøtte den yderligere, og vi glæder os til sammen med vore eksportkunder at drage maksimal nytte af de nye muligheder. 

Royal Arctic Line 

2021-01-16