09.12.21 16:01

Royal Arctic Line gør klar til udløb af basishavnsaftalen

 

Royal Arctic Lines Basishavnsaftale med Port of Aalborg udløber i 2022. Royal Arctic Line har torsdag d. 9. december meddelt medarbejderne i Aalborg, at selskabet i januar 2022 påtænker at varsle afskedigelser i et større omfang i første halvår af 2022. Det drejer sig om ca. 100 medarbejdere på terminalen, i pakhuset og på værkstedet.

De øvrige ca. 40 medarbejdere i Aalborg, der beskæftiger sig inden for kundeservice, IT, HR, økonomi, skibsdrift og salg er uafhængige af basishavnsaftalen og vil derfor ikke blive direkte berørt af aftalens udløb.

”Det er altid beklageligt når større forandringer rammer vores medarbejdere. Vi har valgt at informere om de påtænkte handlinger så tidligt som muligt. Dette i respekt for den usikkerhed som basishavnsaftalens udløb naturligt vil medføre. På den måde mener vi, at vi skaber de bedste betingelser for medarbejderne at kunne forberede sig til de forhandlinger vi påtænker at invitere til i starten af januar 2022”, udtaler administrerende direktør i Royal Arctic Line, Verner Hammeken.

Det er hensigten at al gods mellem Danmark og Grønland i fremtiden skal gå via Århus, der er Danmarks største containerterminal. Køle- og frysegods håndteres allerede via Århus, og det er hensigten at øvrige godstyper i løbet af 2022 også skal håndteres via Århus havn.

”I vores bestræbelser på at gøre det let at handle med hele Grønland, er der et behov for at vi løbende kan tilpasse os til de muligheder der opstår. Royal Arctic Lines nye sejladssystem gør, at vi nu anløber Danmark, Sverige, Færøerne og Island på ugentlig basis, hvilket giver flere ind- og udgangsporte for grønlandsk import og eksport” udtaler Verner Hammeken.

Transport af gods mellem Danmark og Grønland blev i 1972 flyttet til Aalborg, efter at Den Kongelige Grønlandske Handel blev oprettet i 1776, med besejling fra Københavns Havn.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Grønland:
Vicedirektør, Aviâja Lyberth Lennert
Telefon +299 34 91 03
Mobil: 58 57 47
Email: avll@ral.gl

Danmark:
CCO, Niels Clemensen
Telefon +299 34 91 11
Mobil +299 55 36 52
Email: nic@ral.gl