09.12.21 09:05

Meddelelse om regulering af havnetakster og taksthæfte

 

Fra 01.01.2022 bliver taksthæfte og havnetaksterne reguleret med et tillæg på 2% på prisindekset anført i Royal Arctic Lines Taksthæfte og Havnetakster.

Den anførte tillæg på 2% pr. 1. januar er således en regulering der på årlig basis tilskrives taksterne idet opregningerne sker efter det proportionelt stigende omkostningsniveau.

Der udsendes en ny prisliste med prisreguleringen på 2% for 2022, senere på måneden for Havnetakster. Prisreguleringen for 2022 for Taksthæftet er vedhæftet og tilgængelig i Royal Arctic Lines hjemmesiden.

Strukturændring vedr. takstberegning for containerleje

For Royal Arctic Line er det afgørende, at den rette skibs- og containerkapacitet er til stede, således en sikker forsyning af det grønlandske samfund opretholdes og imødekommer vore kunders transportbehov. Vi oplever dog at kunder i højere grad anvender vore containere som lager for deres gods på ubestemt tid på vore terminaler såvel som hos kunden selv - dette vanskeliggør styring og opretholdelse af et effektivt flow af vor containerflåde. For at undgå en uhensigtsmæssig øgning af rederiets containerflåde med øget omkostninger til følge, er det derfor afgørende at containerudstyret tømmes for gods og tilbageleveres til Royal Arctic Line så hurtigt som muligt efter godset ankomst til slutdestinationen. Den ændrede ratestruktur fremgår af taksthæftet gældende fra 1.1.2022.