25.08.21 14:51

Midlertidig lukning i forbindelse med systemopdatering 26. august

 

I forlængelse af Royal Arctic Lines nyhedsbrev i går om system opdatering, er der forsat opdatering der pågår og det medfølger de kontantkunder som skal ind- eller udlevere gods i dag, der vil der være muligt at ind- og udlevere i morgen torsdag den 26. august kl. 08:00 – 16:00.